De leveringsvoorwaarden van Refoboek per post


LEVERINGSVOORWAARDEN

Betaling en verzending

Verzendkosten
De bijdrage in verzendkosten bedraagt per bestelling € 2,50 (tenzij anders vermeld staat). Bij twee of meer bestellingen binnen 60 minuten (als u meer tijd nodig heeft, kunt u dat in het commentaarscherm vermelden) wordt er slechts één maal verzendkosten berekend. Verzending geschiedt via een pakketvervoerder, TNT-post of koerier.
Voor leveringen naar een adres buiten Nederland of België berekenen wij het laagst mogelijke TNT Post tarief aan u door.

Rembourszending
Alleen indien u zelf bij uw bestelling(en) aangeeft het pakket onder rembours te willen ontvangen, wordt het verschuldigde bedrag geïncasseerd door de postbode bij aflevering. De extra kosten zijn € 9,50.

Vooruitbetaling
Indien u zelf de betaling wilt regelen, kunt u het bedrag van uw bestelling overmaken op rekening IBAN NL84INGB0007694003 t.n.v. Postorderboekhandel.nl te Dordrecht. Uw bestelling wordt op de dag van ontvangst van uw betaling verwerkt.
Vanuit het buitenland kunt u het bedrag overmaken op:
IBAN: NL84 INGB 0007694003
BIC: INGBNL2A
Adres van onze bankrelatie:
(alleen voor vermelding bij internationale overboekingen)
ING Bank
Postbus 1800
1000 BV Amsterdam
Nederland

Betalingen vanuit Belgie kunnen ook geschieden op onze Fortis rekening IBAN:
BE120015582098692 t.n.v. V.O.F. Postorderboekhandel
Joke Smit-erf 151
3315 VG te Dordrecht
Nederland
IBAN Account: BE12 0015 8209 8692
BBAN 001 001-5820986-92
BIC-code Fortis GEBABEBB

Graag bij uw betaling het ORDERNUMMER vermelden.

Op rekening
Voor bedrijven, instellingen, kerken en scholen is het mogelijk op rekening te betalen. De gegevens van uw organisatie worden eerst gecontroleerd. U dient de bijgevoegde rekening binnen veertien dagen na factuurdatum te betalen. Als datum van betaling geldt de datum waarop het bedrag op onze bankrekening is bijgeschreven.

Tijdige betaling / betalingsherinnering
Als u de betalingstermijn van 14 dagen overschrijdt, bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand over het openstaande bedrag verschuldigd.
Indien u pas na aanmaning door Refoboek per post tot betaling overgaat dient u 5,00 Euro per aanmaning aan administratiekosten te betalen. Indien Refoboek per post de inning van openstaande vorderingen uitbesteed, bent u ook de incassokostenverschuldigd. Deze incassokosten zullen tenminste 15% van het openstaande bedrag zijn. De daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zullen door Refoboek per post bij u gevorderd worden.

Vaste boekenprijs
In Nederland geldt voor de meeste boeken een wettelijk vastgestelde boekenprijs. Indien bij leverbare boeken, boeken die in herdruk zijn en/of nieuwe boeken een prijsaanpassing doorgevoerd wordt, is Refoboek per post verplicht deze wijziging zo spoedig mogelijk door te voeren. Zeker bij een herdruk komt het voor dat een boek daardoor duurder is als eerder op deze website werd vermeld. De oorzaak is vaak dat de uitgever te laat de prijswijziging digitaal doorgeeft. Artikelen met een voorlopige prijs worden aangegeven met ca. voor de prijs. Indien u zo'n artikel besteld, bent u verplicht de wettelijk vastgestelde boekenprijs (zowel hoger of lager) te betalen. Deze wordt bij verschijning bekendgemaakt en dan ook op de factuur verwerkt.
Mocht u al vooruitbetaald hebben dan wordt het teveel betaald teruggestort, c.q. moet het verschil alsnog betaald worden.

Kortingen
Bij bestelling van 10 of meer dezelfde artikelen geldt een korting van 5%. Bij bestelling van 30 of meer dezelfde artikelen geldt een korting van 10%. Deze korting wordt automatisch in de factuur verwerkt!
Voor 100 of meer exemplaren doen wij u graag een passende offerte. Stuur een e-mail naar Refoboek per post met de gewenste aantalen, het artikel(nummer) en uw gegevens. We sturen u dan zo snel mogelijk een vrijblijvende prijsopgave. De kortingen gelden voor alle afnemers. Voor boekhandels of andere detailhandels kan geen extra korting worden verstrekt.

Levertijden
Bestellingen die op werkdagen voor 16:00 zijn ontvangen worden zoveel mogelijk dezelfde dag verwerkt. Mits voorradig wordt de bestelling dezelfde dag verzonden. De aangegeven bezorgtijden gelden als indicatie. Bestellingen die buiten werkdagen om binnenkomen worden de eerstvolgende werkdag verwerkt. Refoboek per post houdt zich het recht voor om voor het verzenden van artikelen gebruik te maken van de diensten van derden. Refoboek per post zal daarbij alleen gebruik maken van kwalitatief hoogstaande organisaties. Alle op deze pagina's gelden ook bij afhandeling van uw bestelling door een derde. Bij eventuele problemen kunt u altijd contact opnemen de klantenservice van Refoboek per post. Tot op heden hebben wij alle vragen en opmerkingen naar ieders tevredenheid kunnen oplossen.

Engelse boeken en CD's
Veel Engelse boeken en cd's moeten uit het buitenland komen. De verwachte levertijd kan soms aanmerkelijk langer zijn. De Engelse boeken kunnen daarom alleen op speciale bestelling geleverd worden. Houd u er bij Engelse boeken en cd's rekening mee dat de artikelen niet geannuleerd kunnen worden of retourgestuurd kunnen worden.

Digitale levering
E-books kunnen worden gelezen op uw computer en op daarvoor geschikte e-readers. Eenmaal gekochte e-books kunnen niet geannuleerd of geretourneerd worden. Na aankoop blijft de downloadlink enkele dagen geldig.

Maximale levertijd
Meestal heeft u de bestelde artikelen binnen twee werkdagen tot drie werkdagen in huis. In sommige gevallen kan dit uitlopen tot ongeveer 8 dagen. Als u langer dan 30 dagen moet wachten op het bestelde artikel, dan heeft u de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos te verbreken.

Eigendomsvoorbehoud/retentierecht
Het eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over, nadat koper al hetgeen koper ter zake van enige overeenkomst met Refoboek per post is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden. De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
Het risico terzake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op u over.

Retourneren van artikelen; "Niet goed, geld terug" regeling
Mocht het artikel onbruikbaar zijn door beschadiging tijdens het verzenden, of niet overeenkomen met het bestelde, dan bieden wij u de mogelijkheid dit artikel in overleg met onze klantenservice retour te zenden binnen 14 dagen na ontvangst. Zonder overleg met de klantenservice kunnen artikelen niet retourgezonden worden.
Retourartikelen waarop strafport zit zullen niet door onze retouradministratie in ontvangst genomen worden, zorg bij retourzending voor voldoende frankering.

Retoursturen
Is uw aankoop niet datgene wat u verwacht heeft dan kunt u binnen een periode van 14 dagen na ontvangst van uw bestelling retourneren, mits het artikel ongebruikt en de verpakking niet geopend is. De retourkosten zijn echter voor uw rekening. U ontvangt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten dan binnen 14 dagen retour. De verzendkosten worden niet terugbetaald indien u meerdere artikelen heeft besteld en u niet alle artikelen retourneert. Uitgezonderd zijn bestellingen die u via Refoboek per post bij derden (zoals bijvoorbeeld Amazon) geplaatst heeft, deze worden niet door Refoboek per post retour genomen. Deze afzenders hanteren echter een vergelijkbare retourregeling, zie daarvoor de website van de aanbieder.

Boekwinkels, boekhandelaren
Deze website is niet bedoeld voor boekwinkels en boekhandelaren, waardoor voor boekwinkels en boekhandelaren afwijkende retourregels gelden. Voor boekhandels, boekhandelaren of andere bedrijven geldt geen recht van retour. Voor particulieren geldt de wettelijke regeling zoals hierboven wordt beschreven.

Boekhandel Refoboek per post

Over ons

Refoboek per post

Refoboek per post is een internetboekwinkel met uitsluitend reformatorische boeken.

Heeft u vragen? contact ons.

Verzend info

Refoboek per post verzend volgens specifieke voorwaarden. Meer

Betaal methodes

© Refoboek per post 2016 All rights reserved